Wormgat’s keel

(Het is noodzakelijk om een minimale snelheid te hebben wanneer ze bij de keel van het wormgat zijn. Dus ruimteschepen versnellen vanaf het moment dat ze het wormgat binnengaan tot ongeveer halverwege de keel, draaien dan om en vertragen. Na het passeren van de keel, versnelt het schip tot het ongeveer halverwege de andere kant is. Dan draait het om en vertraagt. Dit beperkt de snelheid die het schip bij elke versnelling kan opbouwen. De schepen bereiken nooit een snelheid waarbij significante tijddilatatie optreedt voor de reizigers).

Voor 3 A.U. aan weerszijden van de keel is een gedeelte van de lengte van het wormgat dat de Vortex wordt genoemd. Daar veroorzaakt de topologie gravitatie spanningen en andere factoren die dit een steeds gevaarlijker gebied maken. Door de extreme omstandigheden in de keel, is het schip in wezen beperkt tot het blijven op de eerder vastgestelde koers, niet in staat om op gevaren te reageren.

Om ruimteschepen door dit moeilijke gebied te laten gaan, staat Orion’s Arm een straal van 100 meter voor de keel toe. Gezien die grootte zou een geïdealiseerd wormgat een minimale massa van 1,36×1017 kilogram hebben. Orion’s Arm zegt: “In de praktijk is het nooit haalbaar…” Zij noemen een veel gemakkelijker haalbare oplossing die leidt tot een massa van 10 miljard keer die van de zon. Hoe groter de massa, hoe meer middelen mensen in het wormgat moeten stoppen – dus een lagere massa is essentieel. In het universum van Orion’s Arm gaan ze ervan uit dat de wormgat-techniek op de een of andere manier zover is gevorderd dat ze binnen “orden van grootte” van het ideaal ligt. (Dat is nogal vaag, maar we kunnen aannemen dat dit betekent ten minste 100 keer die van het ideaal, wat 1,36×1019 kilogram zou zijn).

Volgens natuurkundigen leidt het transporteren van een wormgatmond met relativistische snelheden ertoe dat de twee wormgatmonden twee punten in de tijd met elkaar verbinden. Deze opstelling kan een tijdmachine vormen. Veel natuurkundigen geloven dat dit gevolgen heeft die het wormgat zullen destabiliseren. Voor slechts één wormgat kunnen de twee monden op hetzelfde moment worden gehouden door het wormgat halverwege tussen de twee stersystemen te trekken en de twee monden met dezelfde snelheid naar hun respectieve bestemmingen te transporteren. Dat lost echter niet de problemen op die kunnen ontstaan in een netwerk van verschillende wormgaten. In Orion’s Arm plaatsen ze, om mogelijke problemen met de tijdmachine te voorkomen, de getransporteerde monden in een baan ver van de ster. Dat resulteert in extra reistijd van het wormgat naar het binnenste stelsel.